Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

  • Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας (μισθοδοτικές καταστάσεις, αποδείξεις πληρωμών, προγράμματα ωρών εργασίας, ΑΠΔ, βεβαιώσεις αποδοχών, συνταξιοδοτικά)
  • Διεκπεραίωση πλήρους φάσματος ενεργειών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις της εταιρίας (υποβολές εντύπων προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων, μετατροπών εργασιακών σχέσεων, ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ)
  • Διαχείριση διατακτικών σίτισης (Voucher) και λοιπών παροχών προσωπικού
  • Ρυθμίσεις οφειλών εισφορών
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού